Jak správně třídit odpad? Vyznejte se v barvách a co kam patří

Jak správně třídit odpad? Vyznejte se v barvách a co kam patří

Třídění odpadu je efektivní způsob, jak udělat něco dobrého ve prospěch našeho životního prostředí a přírody. Recyklace materiálů je zásadním krokem k udržitelnější budoucnosti, jelikož zdroje na naší planetě nejsou neomezené. 

Lidstvo každým rokem vygeneruje obrovské množství různorodého odpadu, který má negativní vliv na vše kolem nás včetně rostlin, zvířat i ekosystém. Ve volné přírodě například přibude každý rok asi 100 milionů tun plastového odpadu, z čehož jde 9 tun do oceánu. Pokud bychom si to měli představit konkrétně, tak plast v oceánech přibývá rychlostí zhruba 1,4 milionů půllitrových plastových lahví za minutu!

Zatímco v minulosti bylo zvykem smíchat veškerý odpad do jednoho kontejneru, dnes se stále více zdůrazňuje význam třídění odpadu a jeho správného zpracování.

Proč třídit odpad?

Níže je několik klíčových důvodů:

1. Ochrana životního prostředí

Třídění odpadu umožňuje minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Recyklací a správným zpracováním odpadu se snižuje množství odpadu, který končí na skládkách, a tím se omezuje znečištění půdy, vody a ovzduší.

2. Zachování a šetření přírodních zdrojů

Třídění odpadu pomáhá šetřit přírodní zdroje, jako jsou dřevo, kovy, voda nebo ropa. Recyklace materiálů umožňuje opětovné využití surovin, což snižuje potřebu těžby nových surovin a šetří energii.

3. Zaměření na recyklaci a obnovitelné zdroje

Tříděním odpadu podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie, například topení použitým olejem nebo využívání bioplynů. Tím se snižuje závislost na fosilních palivech a přispívá se ke snižování emisí skleníkových plynů.

4. Sociální zodpovědnost

Třídění odpadu není jen o odpadu samotném. Je také otázkou sociální odpovědnosti. Správným tříděním odpadu nemyslíme jen na sebe, ale přispíváme k zlepšení kvality života v našem okolí, chráníme zdraví lidí i zvířat a vytváříme lepší prostředí pro budoucí generace.

Přechod k udržitelnějšímu způsobu nakládání s odpadem je záležitostí společného úsilí a každý z nás může hrát svou roli. Třídění odpadu není jen povinností, ale i příležitostí pro aktivní zapojení do ochrany životního prostředí. Nenechme odpad jen tak končit na skládkách, ale dejme mu druhou šanci. 

Třídění odpadu není jen o dodržování pravidel, ale o změně našeho mindsetu a přijetí odpovědnosti za naše činy. Každý máme možnost ovlivnit budoucnost naší planety a jednoduchým krokem tříděním odpadu přispět k udržitelnějšímu a čistějšímu světu pro sebe i pro budoucí generace.


Třídění odpadu a barvy, co kam patří?

Pojďme se společně podívat na jednotlivé kategorie tříděného odpadu a co můžeme do daných kategorií zařadit.


1. Žlutá barva patří plastuŽlutá barva je věnována plastovému odpadu. Do této kategorie patří například plastové lahve, kelímky, obaly od potravin, igelitové tašky nebo fólie. Plastové obaly můžeme ukládat do igelitového pytle, který poté spolu s odpadem můžeme rovnou vložit do odpovídajícího kontejneru. Jednodušší už to být ani nemůže. Vzhledem k tomu, že běžné plastové obaly se v přírodě rozkládají stovky let, zůstanou na zemi po nás ještě po několik generací a měli bychom se tak při jejich vyhazování rozhodovat zodpovědně. 


Na co se využívá recyklovaný plast?

Možná jste to nevěděli, ale recyklovaný plast má skutečně široké využití:

Opětovné využití 

Plastový odpad se sbírá, třídí a recykluje, aby se z něj vytvořily nové výrobky. Recyklace plastu je způsob, jak snížit spotřebu nových surovin a energeticky náročnou výrobu plastových výrobků. Recyklovaný plast se může použít na výrobu nových plastových lahviček, obalů, potrubí, hraček, nábytku a mnoha dalších výrobků.

Energetické zpracování

Některý plastový odpad, který nelze účinně recyklovat, se může využít pro energetické zpracování. Plastový odpad se spaluje v zařízeních na energetické zpracování, kde se získává teplo nebo elektrická energie. Tím se minimalizuje potřeba fosilních paliv a snižuje se množství odpadu, který by končil na skládkách.

Výroba alternativních paliv

Plastový odpad se také využívá při výrobě alternativních paliv, jako je například palivo z odpadu (RDF). Tento proces zahrnuje vytvoření palivního materiálu z plastového odpadu, který lze použít jako zdroj energie v různých průmyslových a energetických zařízeních.

Režijní materiál

Některé druhy plastového odpadu, které nelze recyklovat ani energeticky zpracovat, mohou být využity jako tzv. režijní materiál pro různé výrobní procesy. Například mohou být použity jako výplň nebo izolace při výrobě stavebních materiálů.


Co patří do žlutého kontejneru a co naopak ne?

Jak správně třídit plast se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Do žlutého kontejneru vyhoďte:

 • fólie,
 • sáčky,
 • plastové tašky,
 • sešlápnuté PET láhve,
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
 • kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků,
 • balící fólie od spotřebního zboží,
 • pěnový polystyen na menší kousky,
 • obaly od CD disků,

a další výrobky z plastů.

Do žlutého kontejneru nepatří:

 • mastné obaly se zbytky potravin,
 • obaly se zbytky čistících přípravků,
 • obaly od žíravin,
 • obaly od barev a jiných nebezpečných látek,
 • podlahové krytiny,
 • a novodurové trubky.


2. Modrá barva patří papíruDo kontejneru s modrou barvou patří papírový a kartonový odpad. Sem můžeme zařadit noviny, časopisy, tiskoviny, obaly od potravinových výrobků, krabice a další papírové materiály. Je důležité, aby byly tyto materiály čisté a bez zbytků jiných materiálů, jako jsou třeba plasty (příkladem je papírový sáček s plastovým “okýnkem na pečivo”). Správným tříděním papíru a kartonu podporujeme jeho recyklaci a šetříme přírodní zdroje, které by jinak byly využívány pro výrobu nového papíru.


Na co se využívá recyklovaný papír?

Recyklovaný papír je již poměrně dost rozšířenou surovinou v mnoha oblastech výroby a průmyslu.

Opětovné využití

Recyklovaný papír slouží jako surovina pro výrobu nového papíru. Ten se využívá dále na výrobu novin, obálek, toaletního papíru, tiskovin a dalších produktů.

Výroba obalů

Recyklovaný papír nachází využití i při výrobě nejrůznějších obalových materiálů. Vyrábí se z něj krabice, obaly na potraviny, obaly na spotřební zboží a další druhy obalů. Na výrobu obalů recyklovaný papír bohatě postačí.

Kartony a lepenky

Recyklovaný papír se používá k výrobě různých druhů kartonů a lepenek. Tyto materiály se využívají v obalovém průmyslu, stavebnictví nebo při výrobě různých druhů papírových desek.

Eko produkty

Recyklovaný papír se často používá při výrobě ekologických produktů. Vyrábí se z něj tak papírové tašky, ubrousky, toaletní papír s vysokým obsahem recyklovaného papíru nebo ekologické papírové příbory a talíře.


Co patří do modrého kontejneru a co naopak ne?

Jak správně třídit papír se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Do modrého kontejneru na papír bez váhání umístěte:

 • časopisy,
 • noviny,
 • sešity,
 • krabice,
 • papírové obaly,
 • lepenkové výrobky,
 • knihy,
 • obálky s fóliovými okýnky (zpracovatelé si s tím umí poradit) ,
 • bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku.

Do modrého kontejneru naopak nevhazujte:

 • uhlový papír,
 • mastný papír, 
 • promáčený papír
 • znečištěný papír, 
 • ale ani plata od vajec nebo ruličky toaletního papíru (ty už jsou několikrát recyklované a nelze je již dále využít, patří do směsi).


3. Zelená barva patří skluZelený kontejner slouží k třídění skla. Sem můžeme odkládat skleněné lahve, skleničky, nápojové plechovky a další skleněné obaly. Je důležité, aby bylo sklo vyčištěno od zbytků potravin a odstraněny případné kovové nebo plastové víčka. Sklo má jednu významnou výhodu – lze jej recyklovat stále dokola. Jeho tříděním tedy umožňujeme recyklaci, díky čemuž vznikne nový produkt, a tento koloběh se může opakovat donekonečna. Zároveň je potřeba si uvědomit, že sklo je v podstatě nerozložitelný odpad, jeho rozložení v přírodě by trvalo desetitisíce let, ale možná by se nerozložilo vůbec. Proto je potřeba sklo třídit a umožnit jeho recyklaci.

Pokud naleznete vedle sebe bílý a zelený kontejner na sklo vedle sebe, je potřeba vkládat do bílého čiré sklo a skleněné předměty a do zeleného sklo či skleněné předměty zelené či jinak zbarvené.


Na co se využívá recyklované sklo?

Sklo je plně recyklovatelný materiál, který má různorodé uplatnění v mnoha oblastech. Nejčastěji se sklo recykluje na:

Skleněné obaly

Recyklované sklo je skvělou surovinou pro výrobu nových skleněných lahví, skleniček a dalších obalů. Při recyklaci skla se snižuje potřeba těžby a výroby nového skla z přírodních surovin, což šetří energii a přírodní zdroje.

Skleněná vlákna

Skleněná vlákna z recyklovaného skla se využívají jako posilovací materiál v různých průmyslových odvětvích, například ve stavebnictví, automobilovém průmyslu nebo elektronice. Skleněná vlákna dodávají materiálům pevnost, odolnost a tepelnou izolaci.

Izolační materiál

Recyklované sklo se také používá k výrobě izolačních materiálů, jako je skleněná vata. Tento materiál se používá k izolaci budov, což pomáhá snižovat energetickou náročnost a zlepšovat termoizolační schopnost budovy.

Dekorativní sklo

Recyklované sklo může být mimo jiné použito i pro výrobu různých dekorativních předmětů, jako jsou umělecká skla, svítidla, skleněné dlaždice nebo skleněné ozdoby. Tím se odpadní sklo proměňuje v esteticky příjemné a funkční produkty.


Co patří do zeleného kontejneru a co naopak ne?

Jak správně třídit sklo se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Do zeleného (či bílého) kontejneru na sklo patří:

 • lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
 • sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin bez víčka,
 • tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do zeleného (či bílého) kontejneru na sklo nevhazujte:

 • keramika,
 • porcelán,
 • autosklo, 
 • zrcadla,
 • drátované sklo, 
 • zlacená a pokovovaná skla.


4. Šedá barva patří kovuŠedý kontejner slouží k třídění kovového odpadu. Sem můžeme odkládat plechovky od nápojů, konzervy, obaly od potravin, kovové zátky a další kovové předměty. Je důležité, aby byl kovový odpad vyprázdněný a zbavený případných zbytků obsahu. Třídění kovového odpadu má mnoho výhod. Recyklací kovů se šetří přírodní zdroje a energie, snižuje se množství odpadu na skládkách a minimalizují se negativní dopady těžby nových surovin. Například hliník se dá recyklovat donekonečna, proto je důležité jej správně třídit.


Na co se využívá recyklovaný kov?

Recyklovaný kov je cennou surovinou, která má široké využití ať už ve stavebnictví, umělecké sféře, elektronice nebo v automobilovém průmyslu. Zde jsou konkrétní příklady využití recyklovaného kovu:

Nové kovové výrobky

Recyklovaný kov se používá k výrobě nových kovových předmětů, jako jsou plechovky, obaly, konzervy, nádoby, kovové trubky, dráty, plechy a různé kovové součástky.

Stavebnictví

Recyklovaný kov se využívá ve stavebnictví a architektuře pro výrobu ocelových konstrukcí, výztuže, potrubí, zábradlí, kovových obkladů a dalších kovových prvků. 

Výroba automobilů

Recyklovaný kov se využívá při výrobě automobilů pro výrobu karoserií, motorových součástí, ráfků, výfukových systémů a dalších kovových dílů. Recyklace kovů v automobilovém průmyslu pomáhá snižovat spotřebu surovin a energetickou náročnost výroby.

Elektronika

Recyklovaný kov se používá v elektronice a spotřební elektronice pro výrobu různých kovových součástek, drátů, konektorů, kontaktů a obvodových desek.


Co patří do šedého kontejneru a co naopak ne?

Jak správně třídit kov se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Do šedého kontejneru na kovy můžete bez váhání vložit drobné kovové předměty jako jsou:

 • plechovky od nápojů a konzerv, 
 • kovové tuby, 
 • alobal, 
 • kovové zátky, 
 • víčka, 
 • krabičky, 
 • hřebíky, 
 • šroubky, 
 • kancelářské sponky, 

a další drobné kovové odpady.

Větší kovové předměty, které se nevejdou do otvoru v kontejneru, je vhodné odevzdat ve sběrném dvoře.

Do šedého kontejneru na kovy nevyhazujte:

 • plechovky od barev, 
 • tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, 
 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, 
 • těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť,
 • autovraky (ty je třeba odevzdat na autovrakoviště a zajistit si tak doklad o ekologické likvidaci).


5. Oranžový/červený kontejner patří nápojovým kartonůmDo oranžového nebo červeného kontejneru patří nápojové kartony, které obsahují například mléko, šťávy, džusy nebo obaly od tekutých mléčných výrobků. Pokud takový kontejner v místě bydliště není k dispozici, je možné, že daná obec sbírá nápojové kartony v rámci žlutých kontejnerů na plasty. To je potřeba si zjistit na obecním či městském úřadě.

Nápojové kartony jsou vyrobeny z kombinace papíru, plastové vrstvy a hliníkové fólie, které zajišťují ochranu obsahu. V průběhu recyklačního procesu se papírová složka oddělí od plastu a hliníkové fólie. Papír je poté využit k výrobě nového papíru, zatímco plast a hliník se dále recyklují a mohou sloužit například jako surovina pro výrobu dalších obalů nebo jiných výrobků. Tímto způsobem se minimalizuje množství odpadu a šetří se přírodní zdroje, které by byly využity při výrobě těchto materiálů.


Na co se využívá recyklovaný nápojový karton?

Při recyklaci nápojových kartonů jsou jednotlivé materiály odděleny a jednotlivě znovu využity, jak jsme si popsali výše u daných materiálů.


Co patří do oranžového či červeného kontejneru na nápojové kartony a co naopak ne?

Kontejnery na nápojové kartony nemusí být vždy oranžové nebo červené, důležité je však hledat oranžovou cedulku či samolepku s názvem odpovídajícího sběrného materiálu – v tomto případě název “NÁPOJOVÉ KARTONY”. Jak správně třídit nápojové kartony se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Do takového kontejneru bez váhání vyhoďte:

 • krabice od džusů,
 • krabice od vína,
 • krabice od mléka a mléčných výrobků
 • podobné kartony (od přesnídávek, sterilovaných polévek apod.). 

Nápojové kartony je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Do kontejneru na nápojové kartony naopak nepatří:

 • sáčky od kávy a různých potravin v prášku.
 • nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.


6. Hnědý kontejner patří bioodpaduHnědý kontejner je určen pro třídění bioodpadu, což jsou materiály, které jsou biologicky rozložitelné. Sem můžeme vytřídit zbytky potravin, kávovou sedlinu, čajové sáčky, rostlinné zbytky, listí, trávu a další přírodní materiály. Naopak do tohoto kontejneru nepatří jakékoliv zbytky živočišného původu.

Tímto tříděním bioodpadu umožňujeme jeho kompostování nebo jiné zpracování, které vytváří kvalitní kompost nebo bioplyn. Ten se vyrábí ve speciálních bioplynových stanicích. V těchto stanicích dochází k anaerobnímu rozkladu organických materiálů za absencí vzduchu. Tím se produkuje bioplyn, který obsahuje převážně metan. Bioplyn se dá využít jako obnovitelný zdroj energie pro vytápění, výrobu elektřiny nebo pohonných hmot. 

Recyklací bioodpadu se tak nejen snižuje množství odpadu na skládkách, ale také se využívá jeho potenciál pro produkci udržitelných zemědělských hnojiv a obnovitelné energie.


Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad a co naopak ne?

Jak správně třídit bioodpad se pojďme podívat do následujícího přehledu.

Co patří do popelnice na bioodpad:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky,
 • čajové sáčky, kávová sedlina i papírové filtry,
 • papírové obaly od vajec
 • květiny bez obalu,
 • tráva, plevel, drny se zeminou,
 • celé rostliny, zbytky rostlin,
 • listí,
 • větve keřů i stromů,
 • piliny, hobliny, kůra, 
 • čisté seno a sláma,
 • vychladlý popel ze spalování dřeva.

Co naopak nepatří do popelnice na bioodpad:

 • maso, kosti, kůže a jiné části zvířat,
 • mléčné výrobky,
 • vajíčka, včetně skořápek,
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky,
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce,
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů,
 • peří, chlupy, vlasy,
 • mrtvá zvířata.


Kam vyhodit odpad, který nemá vlastní popelnici?

Mnohdy se jedná o objemný odpad, ten není vhodné ukládat vedle kontejnerů a popelnic. Takovým odpadem jsou například koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo, apod. Takové druhy odpadu je potřeba odvézt do sběrného místa v místě bydliště.

Nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.) je také vhodné odvézt do sběrného místa v místě bydliště, rozhodně bychom tento typ odpadu neměli vkládat do běžných kontejnerů. 

Sběrná místa taktéž nabízí možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení). Nejčastější otázky ohledně třídění odpadu

V této části se podíváme na nejčastější otázky ohledně třídění odpadu. Najdeme mezi nimi specifické materiály, které nemusí být na první pohled jednoznačně zařaditelné do některého z kontejnerů.

Kam vyhodit krabici od mléka?

Krabice od mléka je nápojový karton a patří tak do oranžového či červeného kontejneru na nápojové kartony. Pokud takový kontejner v místě bydliště není k dispozici, je možné, že daná obec sbírá nápojové kartony v rámci žlutých kontejnerů na plasty.

Kam vyhodit zrcadlo?

Zrcadlo se zdá být na první pohled jasným adeptem do skleněného odpadu. Bohužel však zrcadlo není čistým sklem. Obsahuje reflexní vrstvu s kovovými příměsemi, proto jej musíte umístit do směsného odpadu.

Kam vyhodit molitan?

Molitan by se mohl na první pohled zdát jako plast, ale bohužel není vhodný k umístění do žlutého kontejneru. Menší kousky molitanu můžeme bez problému umístit do směsného odpadu, větší kusy či matrace pak do sběrného místa.

Kam vyhodit obal od vajec?

Obaly od vajec jsou sice papírové, ale jedná se o papír, který již prošel recyklací a není možné jej znou použít k výrobě dalších papírových produktů. Můžeme jej umístit na kompost, do bioodpadu nebo do směsného odpadu.

Kam vyhodit polystyren?

Polystyren se možná zdá být materiálem, který nebude vyhovovat žádnému kontejneru, ale možná vás překvapí, že polystyren je vhodné umístit do žlutého kontejneru na plasty.

Kam vyhodit žárovky?

U žárovek záleží na druhu. Každý druh má trochu jiná specifika:

Obyčejná žárovka (wolframová)

Klasická žárovka je sice skleněná, ale rozhodně nepatří do zeleného či bílého kontejneru na sklo. Zároveň také neobsahuje nebezpečné látky, jako jiné typy žárovek, a můžeme ji tak umístit do směsného odpadu.

Zářivka (lidově zvaná také jako úsporná)

Ať už klasická (ve velikosti běžné žárovky) nebo lineární, kterou často najdeme nad kuchyňskou linkou nebo v koupelnách, obsahuje nebezpečné látky, především rtuť a je potřeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. Kam je tedy odevzdat? Na zářivky se vztahuje povinnost zpětného odběru, což znamená, že ji můžete bez poplatku odevzdat v jakémkoliv obchodě s elektronikou, který takové žárovky zároveň prodává. Často v těchto obchodech najdeme krabici či menší kontejner na tyto zářivky.

LED žárovky

Ačkoliv LED žárovky, zářivky a jiné diody neobsahují nebezpečné látky, jedná se o elektrozařízení a stejně jako na zářivky se na ně vztahuje povinnost zpětného odběru. Můžete je odevzdat tedy stejně jako zářivky v obchodech, kde jste je koupili či v jakémkoliv jiném obchodě s elektronikou.

Kam vyhodit baterie?

Baterie jsou taktéž nebezpečným odpadem a je potřeba s nimi tak nakládat. Máme však dvě možnosti, jak si s bateriemi poradit. 

 • Můžeme je ponechat v elektrozařízení nebo spotřebiči a ten odevzdat na sběrné místo či do kontejneru na drobnou elektroniku
 • Můžeme je ze zařízení vyjmout a odevzdat na sběrném místě baterií. Na baterie, stejně jako na některé druhy žárovek, se vztahuje povinnost zpětného odběru. Obchody, které baterie prodávají by tak měli mít zároveň také sběrný box či krabici na použité baterie.

Kam vyhodit dřevo?

Dřevo a dřevěné výrobky patří na sběrná místa. Drobné dřevěné produkty jako jsou párátka, špejle, tyčky od nanuků apod. můžeme v čisté formě vložit do bioodpadu či směsi. Větší dřevěné výrobky či ošetřené a impregnované dřevo rozhodně na kompost či do bioodpadu nepatří. Může se dokonce jednat o nebezpečný odpad v závislosti na použitém ošetření či impregnaci.

Kam vyhodit porcelán?

Porcelán ani keramika nejsou bohužel vhodné nikam jinam, než-li do směsného odpadu. Pokud se jedná o větší předmět, je lepší jej odevzdat na sběrném místě v místě bydliště. Rozhodně by tyto materiály neměly být vyhozeny do zelených kontejnerů na sklo.

Kam vyhodit elektrospotřebiče?

Drobné elektrospotřebiče, jako jsou přehrávače, fény, holicí strojky apod., můžeme umístit do kontejnerů na elektrospotřebiče, které se nachází často poblíž kontejnerů na tříděný odpad. Větší spotřebiče jako mikrovlnné trouby, pračky, lednice apod. je potřeba odevzdat do sběrného místa v místě bydliště.

Kam vyhodit maso a zbytky jídla živočišného původu?

Syrové maso a kosti by se do odpadu vůbec neměly vyhazovat. Je to nebezpečný odpad, jelikož zkažené maso může být toxické a šířit nemoci. Pokud máme maso, které nevyužijeme, měli bychom jej před vyhozením ideálně tepelně zpracovat. Maso rozhodně nepatří do bioodpadu ani na kompost, ale měli bychom jej v uzavřeném sáčku vložit do směsného odpadu


Závěr

Správné třídění odpadu je důležitým krokem směrem k udržitelnějšímu a čistšímu životnímu prostředí. Aby naše snaha skutečně takříkajíc přinesla ovoce, je nezbytné se na problematiku odpadů dívat širším pohledem. 

Kromě třídění materiálů bychom se měli snažit minimalizovat celkové množství odpadu, který vytváříme. To znamená, že bychom měli upřednostňovat produkty s co nejekologičtějším či žádným obalem, používat vlastní obaly a sáčky při nákupech a využívat opakovaně použitelné nádoby. Každý malý krok směrem k menšímu odpadu má svůj význam a přináší pozitivní dopad na životní prostředí.

Více o zero-waste přístupu k životu si můžete přečíst v tomto článku.


Redakce Vegmart