Znáte účinky vitamínu K a K2? Má také vedlejší účinky?

Znáte účinky vitamínu K a K2? Má také vedlejší účinky?

Vitamín K je esenciální mikroživina, která obecně nezískává tolik pozornosti jako jiné vitamíny, přestože je zásadní pro řadu klíčových funkcí v našem těle. K čemu nám je vitamín K? Tento vitamín, nacházející se převážně v listové zelenině, určitých druzích mléčných produktů a v mase, je nezbytný pro správné srážení krve a udržení zdraví kostí.

Navzdory jeho přítomnosti v běžné stravě může nedostatečný příjem vitamínu K vést ke zdravotním komplikacím. V následujících odstavcích se podrobněji zaměříme na úlohu vitamínu K v našem těle, popíšeme si faktory, které mohou přispět k jeho nedostatku, a objasníme si jeho klíčové účinky na naše zdraví.


Co je to vitamín K?

Vitamín K je důležitý pro několik klíčových funkcí v našem těle, včetně pomoci s krevním srážením, udržováním zdravých kostí a správnou hladinou vápníku v krvi. Díky těmto schopnostem podporuje vitamín K také zdraví našeho srdce a mozku.

Naše tělo využívá vitamín K k vytváření protrombinu, což je speciální bílkovina nezbytná pro krevní srážení a správnou funkci kostí. Je důležité zmínit, že pokud někdo užívá léky, které ovlivňují srážení krve (například warfarin), neměl by zvyšovat příjem vitamínu K bez předchozí konzultace s lékařem.

Ačkoli je nedostatek vitamínu K vzácný, pokud k němu dojde, může to způsobit problémy s krvácením, protože krev se nebude správně srážet. To může vést k vážným zdravotním komplikacím.


Jaké jsou druhy vitamínu K?

Možná se ptáte, co je to ten vitamín K1 a K2? Nebo jsou ještě i nějaké další? Vitamín K se vyskytuje ve dvou primárních formách, které mají specifické role v našem těle. 


Vitamín K1

Vitamín K1, známý jako fylochinon, se získává především z listové zeleniny a je zásadní pro proces srážení krve. 


Vitamín K2

Vitamín K2, označovaný také jako menachinon, se vyskytuje v živočišných produktech a fermentovaných potravinách a hraje klíčovou roli v metabolismu kostí a regulaci vápníku. 

Existuje několik dalších forem vitamínu K2, jako jsou menachinon-4 a menachinon-7, které se liší délkou svého bočního řetězce, což může ovlivnit jejich biologickou aktivitu a vstřebatelnost v těle. 


Vitamín K3

Vitamín K3 je syntetická, uměle vyrobená forma vitamínu K, která se přirozeně nevyskytuje. Po užití se v játrech přeměňuje na vitamín K2. Ačkoli vitamín K3 není legálně prodáván ve formě doplňků pro lidi kvůli bezpečnostním obavám, běžně se používá v krmivech pro domácí i hospodářská zvířata.

Obě přirozeně se vyskytující formy vitamínu K (K1 a K2) mají jedinečný a nezaměnitelný přínos pro naše zdraví a společně přispívají k celkové fyziologické funkci našeho organismu.


Účinky vitamínu K

Zařazení potravin bohatých na vitamín K do naší stravy může přinést mnoho zdravotních benefitů. Studie ukazují, že lidé s vyšším příjmem vitamínu K2 mají nižší riziko výskytu rakoviny i srdečních problémů. Mezi účinky vitamínu K2 patří možné zlepšením kvality kostí, což by mohlo vést k menšímu množství zlomenin. Výzkum z roku 2017 například ukázal, že lidé, kteří užívali doplňky stravy s vápníkem, vitamínem D a vitamínem K2, měli o čtvrtinu nižší riziko zlomenin. Zkoumaný je také pozitivní vliv na naše duševní zdraví.

Tento vitamín hraje klíčovou roli i ve vyvážení hladiny inzulínu a může přispět ke zlepšení inzulínové rezistence. Studie naznačují, že doplňky s vitamínem K1 mohou zlepšovat kontrolu glykémie a snižovat riziko cukrovky, i když by neměly být používány jako náhrada léků na diabetes. Dále byl pozorován vliv vitamínu K na prevenci Alzheimerovy choroby – starší dospělí s vyšším příjmem tohoto vitamínu si vedli lépe v testech kognitivních schopností a měli méně potíží s pamětí.


1. Podpora zdraví srdce

Vitamín K přináší mnoho benefitů pro zdraví srdce. Tento vitamín je nezbytný pro aktivaci několika proteinů, které brání hromadění vápníku v krevních cévách, což může pomoci předcházet srdečním onemocněním. Vápník ukládající se v cévách přispívá k ateroskleróze. Vitamín K rovněž napomáhá zlepšení pružnosti tepen. Nedávný rozbor, který zahrnoval 14 studií, zjistil, že suplementace vitamínu K významně snižuje hodnoty kalcifikace koronárních tepen a zpomaluje její progresi.


2. Zdraví kostí

Tělo potřebuje vitamín K pro fungování proteinů, které se podílejí na udržování zdraví kostí. Tento vitamín je nezbytný pro funkci osteoblastů, buněk, které tvoří novou kostní hmotu. Pro udržení zdraví kostí je tedy klíčová dostatečná hladina vitamínu K


 

Přehled 20 studií zjistil, že postmenopauzální účastníci a účastníci s osteoporózou, kteří užívali doplňky vitamínu K, měli nižší riziko zlomenin ve srovnání s lidmi, kteří vitamín K neužívali. Některé studie naznačují, že doplňky vitamínu K mohou zlepšit hustotu kostní minerální hmoty v určitých oblastech těla, včetně bederní páteře. Nicméně, ne všechny studie našly jasný přínos a je potřeba dalšího výzkumu pro lepší pochopení vlivu doplňků vitamínu K na hustotu kostí.


3. Regulace krevního cukru

Inzulín je hormon, který pomáhá dostat cukr z krve do buněk, kde se používá jako energie. Vitamín K pomáhá tělu lépe využívat inzulín a udržovat hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Lidé, kteří jedí hodně potravin bohatých na vitamín K, mají obvykle lepší hladinu cukru v krvi. Také se ukázalo, že lidé s cukrovkou, kteří brali doplňky vitamínu K, měli lepší hodnoty cukru v krvi a inzulínu. To vše naznačuje, že vitamín K může být prospěšný pro lidi, kteří chtějí mít lepší kontrolu nad svou hladinou cukru v krvi.


4. Prevence rakoviny

Vitamín K2 má antioxidační vlastnosti, které by mohly pomoci chránit naše buňky proti rakovině. Výzkumy naznačují, že vitamín K2 může potlačit genetické procesy vedoucí k růstu nádorů. Podle studie z roku 2018 vitamín K2, který vědci upravili, výrazně zpomalil růst nádorů u myších buněk. Další studie z roku 2019 ukazuje, že vitamín K2 významně snižuje aktivitu určitého faktoru v buňkách jaterního karcinomu, který je důležitým cílem v terapii rakoviny. Tyto poznatky naznačují, že vitamín K2 by mohl hrát roli v prevenci a léčbě některých typů rakoviny.


5. Podpora duševního zdraví

Zvýšená hladina krevního cukru může zvyšovat riziko vzniku deprese, úzkostí a kognitivního poškození. Tento problém je důležitý nejen pro fyzické, ale i pro mentální zdraví jedince.

Studie z roku 2016 se zaměřila na účinky vitamínu K2 na objektech trpících metabolickým syndromem, které měly vysokou hladinu krevního cukru a příznaky úzkosti, deprese a poruch paměti. Po deseti týdnech léčby vitamínem K se hladina cukru v krvi normalizovala a symptomy úzkosti a deprese se snížily.


Kolik vitamínu K potřebujeme?

Denní potřeba vitamínu K se liší v závislosti na věku, pohlaví a zdravotním stavu. Pro dospělé muže je doporučená denní dávka vitamínu K okolo 120 mikrogramů, zatímco pro dospělé ženy je to okolo 90 mikrogramů. Tyto hodnoty mohou sloužit jako obecný průvodce, ale pro konkrétní doporučení je nejlepší konzultovat zdravotnického odborníka.

V následující tabulce najdete doporučený denní příjem vitamínu K u různých skupin lidí:

Věk

Muži

Ženy

Těhotné ženy

Kojící ženy

0–6 měsíců

2,0 μg

2,0 μg

7–12 měsíců

2,5 μg

2,5 μg

1–3 roky

30 μg

30 μg

4–8 let

55 μg

55 μg

9–13 let

60 μg

60 μg

14–18 let

75 μg

75 μg

75 μg

75 μg

19+ let

120 μg

90 μg

90 μg

90 μg

Zdroj tabulky: https://www.mountsinai.org/health-library/supplement/vitamin-k

Co se týče typů vitamínu K, lidské tělo potřebuje jak K1, tak K2, protože oba plní trochu odlišné funkce. Vitamín K1 (fylochinon) se nachází hlavně v zelených listových zeleninách a je důležitý především pro proces srážení krve. Na druhou stranu, vitamín K2 (menachinon) se nachází ve fermentovaných potravinách a některých živočišných produktech a je důležitý pro zdraví kostí a srdečně-cévního systému, neboť pomáhá řídit využití vápníku v těle.

Oba typy vitamínu K jsou pro tělo důležité, nejsou zcela vzájemně zaměnitelné a každý typ má svou specifickou roli. Proto je ideální získávat oba typy vitamínu z různorodé stravy nebo, v případě potřeby, z doplňků stravy. 


Horní tolerovaná hranice vitamínu K

V současné chvíli nebyla stanovena horní tolerovaná hranice vitamínu K u zdravých jedinců, jelikož nemáme dostatek informací o vedlejších účincích suplementace vysokých dávek vitamínu K.

Podrobnější informace o užívání a dávkování vitamínu K si můžete přečíst v tomto článku.


Nedostatek vitamínu K

Nedostatek vitamínu K v těle zvyšuje pravděpodobnost krvácení. Modřiny se vám mohou vytvářet snadněji než obvykle nebo může být obtížnější zastavit krvácení po úrazu nebo operaci, stejně tak mohou ženy prožívat silnější menstruaci

Nedostatek vitaminu K u zdravých dospělých není příliš častý. Většina dospělých s nedostatkem vitamínu K má vážné zdravotní problémy, jako jsou:

 • cystická fibróza,
 • poruchy trávení, které způsobují malabsorpci tuků,
 • ucpaný žlučovod,
 • užívání léků na snižování srážlivosti krve (warfarin).

Lidé, kteří dlouhodobě užívají antibiotika, mají také větší pravděpodobnost, že se u nich vyvine nedostatek vitamínu K.

Některé z nejčastějších příznaků nedostatku vitaminu K zahrnují:


Nadměrné krvácení

Protože vitamín K hraje klíčovou roli v podpoře srážlivosti krve, může jeho nedostatek vést k nadměrnému krvácení.


Krev pod nehty

Krev pod nehty může být známkou nedostatku vitamínu K, což opět souvisí s tím, jak vitamín K přispívá ke správné srážlivosti krve.


Silná menstruace

Vitamin K přispívá k regulaci estrogenu, takže nedostatek tohoto vitaminu může mít za následek silnější endometrium (děložní výstelku), což vede k silnější menstruaci.


Modřiny

Modřiny jsou způsobeny drobným poškozením krevních cév v kůži. Pokud trpíte nedostatkem vitamínu K, mohou se vám snadno a často dělat modřiny.


Krev v moči nebo stolici

Nedostatek vitamínu K může mít za následek krev v moči nebo stolici.

Pokud pozorujete některý z uvedených příznaků a nejste si jisti jeho původem, doporučujeme navštívit lékaře, který může za pomoci krevních testů spolehlivě odhalit nedostatek vitamínu K.


Jak doplnit vitamín K?

Jako vždy máme na výběr mezi navýšením příjmu potravin bohatých na vitamín K a volbou doplňku stravy. Je třeba mít na paměti, že pro naše tělo je nejpřirozenější přijímat vitamíny z jejich přirozených přírodních zdrojů, ale samozřejmě jsou situace, kdy tento postup není možný nebo není dostatečně efektivní.


Potravinové zdroje – v čem je vitamín K?

Vitamín K můžete nalézt v různých potravinách, přičemž velké množství se skrývá ve zelených listových zeleninách a rostlinných olejích. Ačkoli maso, mléčné produkty a vejce obsahují vitamín K v menším množství, poskytují cenný zdroj jeho další formy – menachinonů. Zvláště bohatým zdrojem menachinonů je natto, fermentovaná sójová pochoutka oblíbená v Japonsku, stejně jako některé druhy sýrů.

Je důležité vědět, že vstřebávání vitamínu K z potravin se liší. Zatímco z olejů se vitamín K vstřebává efektivně, z listové zeleniny je to složitější. Přidání trochy tuku do zeleninových pokrmů však může pomoci zvýšit množství vitamínu K, které vaše tělo využije.

Pokud vás zajímají konkrétní hodnoty vitamínu K v potravinách, najdete je v našem článku na téma dávkování a zdrojů tohoto vitamínu.


Vitamín K v doplňcích stravy

Vitamín K bývá velmi často obsažen v nejrůznějších multivitamínových komplexech. Je možné si také koupit vitamin K jako samostatný doplněk nebo v kombinaci se specifickými živinami, jako je vitamín D, vápník nebo hořčík. (Na příklad na podporu zdraví kostí).

Nejčastěji se můžeme setkat s tabletami a kapslemi, případně s tekutými formami vitamínu K, jako jsou kapky nebo spreje. Výhodou tekutých olejových kapek nebo sprejů je přítomnost tuků, které vstřebávání vitamínu K zvyšují.


Kdo by měl užívat vitamín K?

Ačkoliv nedostatek vitamínu K není příliš častou diagnózou, existují skupiny lidí, kteří by si měli dostatek vitamínu K pohlídat, jelikož jsou na jeho nedostatek náchylnější. Mezi skupiny, kterým se užívání vitamínu K doporučuje patří:


Osoby s nedostatkem vitamínu K

Do této skupiny mohou patřit například lidé s chronickými onemocněními, které ovlivňují absorpci tuků, neboť vitamín K je rozpustný v tucích.


Novorozenci

Novorozencům se často podává injekce vitamínu K krátce po narození, aby se předešlo vážnému krvácení, jelikož nemají hned po narození dostatečné zásoby vitamínu K.


Osoby se zvýšeným rizikem osteoporózy

Vzhledem k tomu, že vitamín K, konkrétně K2, hraje významnou roli ve zdraví kostí, lidé s rizikem osteoporózy mohou mít z jeho doplnění prospěch.


Osoby na dlouhodobé antibiotické léčbě

Antibiotika mohou narušit hladinu vitamínu K tím, že zabíjejí bakterie ve střevech, které tento vitamín také produkují.


Kdo by neměl užívat vitamín K?

Některé skupiny lidí by se měly držet před užíváním vitamínu K na pozoru a možnost jeho doplňování by měly vždy prokonzultovat se svým lékařem. Mezi tyto skupiny patří zejména:


Lidé užívající léky na ředění krve

Například warfarin pracuje tak, že omezuje účinky vitamínu K na srážení krve. Přidání vitamínu K do stravy nebo jako doplněk může narušit účinek těchto léků, což je nebezpečné.


Lidé s určitými zdravotními problémy

Například lidé s problémy s játry nebo žlučovými cestami by měli být opatrní, protože tyto problémy mohou ovlivňovat, jak tělo vitamín K využívá.


Vedlejší účinky vitamínu K (K1 a K2)

Užívání vitamínu K je obecně považováno za bezpečné a přináší řadu zdravotních výhod, avšak v některých situacích může mít i vedlejší účinky. Zejména u osob užívajících léky na ředění krve nebo trpících určitými zdravotními problémy může nevhodná a neuvážená suplementace vitamínu K vést k nežádoucím účinkům a zdravotním komplikacím. 


Interakce s léky na ředění krve

Vitamin K se může křížit s účinností léků na ředění krve, jako je warfarin. Pokud užíváte tyto léky, měli byste se před užíváním doplňků vitamínu K poradit se svým lékařem.


Trávicí obtíže

Příliš vysoké dávky vitamínu K mohou v některých případech způsobovat žaludeční nevolnosti, plynatost nebo průjem. 


Alergické reakce

Někteří lidé mohou být alergičtí na doplňky vitamínu K, což může způsobit příznaky, jako je vyrážka, svědění a potíže s dýcháním.


Interference s jinými léky

Doplňky vitamínu K mohou narušovat vstřebávání a účinnost některých léků, včetně antibiotik a léků používaných ke snížení hladiny cholesterolu.


Závěrem

Vitamín K je důležitou mikroživinou pro naše zdraví, zejména pro srážlivost krve a zdraví kostí. Přestože není stanovena horní tolerovaná hranice pro jeho příjem a při běžném užívání je považován za bezpečný, je důležité být opatrný při jeho doplňování, obzvláště pokud spadáte do některé z rizikových skupin. Jako u všech vitamínů, i u vitamínu K je nejlepší cestou dostatečný příjem z vyvážené stravy. Pokud uvažujete o doplňcích stravy s obsahem vyšších dávek vitamínu K, měli byste své rozhodnutí pro jistotu konzultovat s lékařem, který vyloučí potenciální rizika, obzvláště pokud užíváte nějaké léky.


Autor článku: Kateřina Brenkušová, certifikovaná poradkyně v oblasti rostlinné stravy

Zdroje:

 1. https://www.researchgate.net/publication/342359894_Vitamin_K2_needs_an_RDI_separate_from_vitamin_K1
 2. https://www.mountsinai.org/health-library/supplement/vitamin-k
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494092/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494092/#B41
 5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/321586#health-benefits
 6. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminK-HealthProfessional/#en3
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9138595/
 8. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-023-02880-0
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068285/
 10. https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-017-0424-1
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6429062/
 12. https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-k3-menadione#what-it-is