Pozor na zvýšení draslíku v těle – toto jsou hlavní příznaky hyperkalémie

Pozor na zvýšení draslíku v těle – toto jsou hlavní příznaky hyperkalémie

Hyperkalémie, často přehlížený, ale zásadní zdravotní problém, je stav, kdy se v krvi nachází abnormálně vysoká úroveň draslíku. Draslík je životně důležitý minerál, který hraje klíčovou roli v několika tělesných funkcích, včetně regulace svalové a nervové aktivity. Nicméně, jeho nadměrné množství v krvi může vést k vážným zdravotním komplikacím, včetně problémů se srdcem. V tomto článku se podíváme na příčiny, příznaky a možné důsledky hyperkalémie. 


Jaké má draslík v těle účinky?

Draslík, známý také pod názvem kalium, je alkalický kov klíčový pro zdraví člověka. Jeho přítomnost je nezbytná pro mnoho základních buněčných procesů v těle.

Tento prvek hraje důležitou roli v různých tělesných funkcích, včetně:

Draslík musí být získáván ze stravy, protože si ho lidské tělo samo nevytvoří. Vysoké množství draslíku se nachází v potravinách jako jsou banány, brambory a špenát. Tento prvek je zásadní pro regulaci krevního tlaku a udržení rovnováhy tekutin v těle.

Chcete-li zjistit více o účincích draslíku v těle, doporučujeme si přečíst tento článek zaměřující se přímo na toto téma. Pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o potravinových zdrojích draslíku a možnostech jeho doplňování, může být užitečný naopak tento článek.


Co je to hyperkalémie (přebytek draslíku v těle)?

Hyperkalémie je stav, kdy v krvi dochází k nadměrnému množství draslíku. Tento stav může být způsoben řadou různých faktorů, včetně problémů s ledvinami, jako je akutní selhání ledvin nebo chronické onemocnění ledvin

Dalšími možnými příčinami jsou Addisonova choroba (nedostatečná funkce nadledvin), používání některých léků, které ovlivňují hladinu draslíku (například léky na vysoký krevní tlak), dehydratace, nadměrný příjem doplňků stravy s obsahem draslíku, cukrovka, ale i některé genetické poruchy.

Většina lidí nepociťuje žádné jasně rozpoznatelné příznaky mírné nebo středně vážné hyperkalémie. Mezi příznaky totiž patří například bolest břicha, průjem, nevolnost či zvracení a to jsou jevy, u kterých drtivá většina lidí na draslík nepomýšlí. Bez léčby však může i mírný nadbytek draslíku postupně poškozovat srdce. Jediným jasným důkazem je tak krevní test. Vážná hyperkalémie může nastat náhle a způsobit život ohrožující změny srdečního rytmu, což může vést až k srdečnímu infarktu. 

Mezi příznaky vážného stavu patří například:

 • bolest na hrudi,
 • bušení srdce,
 • arytmie (nepravidelný, rychlý nebo třepotavý srdeční tep),
 • svalová slabost nebo necitlivost v končetinách.


Nadbytek draslíku (hyperkalémie) v číslech

Diagnostika hyperkalémie, stavu s vysokými hladinami draslíku v krvi, vyžaduje test hladiny draslíku z krve. Normální hladina draslíku u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 5,0 mmol/L (milimolů na litr).

Hyperkalémie je definována jako hladina draslíku vyšší než 5,0 mmol/L. Stav, kdy hladina draslíku přesahuje 6,0 mmol/L, je považován za vážnou hyperkalémii. Hladina draslíku nad 7,0 mmol/L může být život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.


Příčiny hyperkalémie

Hyperkalémie, stav zvýšené hladiny draslíku v krvi, může být způsobena několika faktory, z nichž nejčastěji se jedná o problémy s ledvinami. Zde jsou hlavní příčiny:


1. Problémy s ledvinami

Chronické onemocnění ledvin nebo akutní selhání ledvin mohou vést k nedostatečnému vylučování draslíku z těla.


2. Užívání léků

Některé léky, včetně léků na vysoký krevní tlak (inhibitory ACE, blokátory angiotenzinových receptorů) a některých druhů diuretik, mohou narušit rovnováhu draslíku.


3. Addisonova choroba

Tento stav, charakterizovaný nedostatečnou funkcí nadledvin, může ovlivnit regulaci draslíku v těle.


4. Zvýšený příjem draslíku

Nadměrný příjem draslíku, ať už z potravin nebo doplňků stravy, může zvýšit hladiny draslíku v krvi. 


5. Rozpad buněk

Rozsáhlé poškození tkání nebo svalů, například v důsledku zranění, popálenin nebo chemoterapie, může uvolnit velké množství draslíku do krevního oběhu.


Kdo je náchylný na nadbytek draslíku v těle?

Hyperkalémie je v běžné populaci neobvyklá, celosvětově je objevena u méně než 5 % populace, ale může postihnout až 10 % všech hospitalizovaných pacientů z důvodu užívání léků a narušení funkce či onemocnění ledvin

Přebytek draslíku u dětí je vzácný, ale může se objevit až u 50 % předčasně narozených dětí. Hyperkalémie je obecně častěji hlášena u mužů než u žen. Následující skupiny lidí by si však měly dát na hladinu draslíku pozor:


Lidé s onemocněním ledvin

Lidé s chronickým onemocněním ledvin jsou vystaveni vyššímu riziku hyperkalémie. Více než polovina osob s chronickým onemocněním ledvin, které nepotřebují dialýzu, se dříve nebo později setká se zvýšenou hladinou draslíku.


Lidé užívající určité léky

Léky, které mimo jiné blokují schopnost ledvin vylučovat draslík, včetně některých léků na vysoký krevní tlak, mohou také přispívat k hyperkalémii.


Lidé s Addisonovou chorobou

Tento stav je charakterizován nedostatečnou funkcí nadledvin, což může ovlivnit regulaci draslíku v těle. Lidé s touto nemocí by se měli častěji testovat na draslík.


Lidé s určitými genetickými poruchami

Velmi vzácné genetické poruchy, jako jsou Pseudohypoaldosteronismus typ 1 (PHA1) a typ 2 (PHA2, známý také jako Gordonův syndrom), mohou způsobit vysoké hladiny draslíku.

Mezi další rizikové skupiny patří například alkoholici, lidé s rozsáhlými popáleninami, srdečním selháním, diabetem, HIV nebo s abnormální strukturou ledvin.


Příznaky a projevy nadbytku draslíku (hyperkalémie)

Příznaky hyperkalémie se mohou u různých lidí lišit a často jsou mírné nebo nevýrazné, zvláště v počátečních stádiích. Zahrnují trávicí obtíže, bolesti břicha, hrudi, srdeční nepravidelnosti či slabost svalů a celkové vyčerpání.

Některé příznaky se mohou vyvíjet postupně během týdnů či měsíců a jsou bohužel snadno zaměnitelné za příznaky jiných potíží nebo onemocnění. Z tohoto důvodu je stav hyperkalémie poměrně těžko odhalitelný.
 

Mezi běžné příznaky tedy patří:


1. Trávicí obtíže a bolesti

Bolest břicha, průjem a nevolnost nebo zvracení, jsou typické pro mírnou hyperkalémii. Tyto příznaky však u většiny lidí nevzbudí dojem, že se jedná o hyperkalémii.


2. Bolesti na hrudi a problémy se srdcem

Bolest na hrudi, palpitace a arytmie (nepravidelný, rychlý nebo kmitavý srdeční rytmus) patří k vážnějším příznakům, které mohou ve vážnějších případech i ohrozit život. V některých případech je možné zaznamenat změny v srdeční činnosti způsobené zvýšeným draslíkem v těle i pomocí EKG.


3. Problémy s pohybovým aparátem

Svalová slabost nebo necitlivost v končetinách mohou být dalšími projevy zvýšené hladiny draslíku v krvi. S tím se pojí i pocit vyčerpání a celkové slabosti organismu.

Je důležité zdůraznit, že tyto příznaky se mohou objevit v různé míře a někteří lidé mohou zůstat dlouhou dobu úplně bez příznaků. Při jakýchkoli podezřeních je vhodné raději vyhledat lékařskou pomoc.


Co může způsobit neléčená hyperkalémie?

Dlouhodobě neléčená hyperkalémie může vést k řadě vážných zdravotních komplikací. Jednou z nejzávažnějších komplikací je riziko srdečních arytmií, které mohou být v některých případech i smrtelné. Příliš vysoká hladina draslíku v těle může také ovlivnit funkci nervů a svalů, včetně svalů v srdci, a způsobit slabost svalů nebo dokonce ochrnutí. Významným rizikem je také poškození ledvin, které může vést k dalším komplikacím, jako je například renální tubulární acidóza (vada funkce ledvin). 

Důležité je si uvědomit, že lidé s chronickou hyperkalémií mohou mít relativně normální hodnoty EKG i pokud mají vysoký draslík v krví, zatímco významné změny na EKG mohou být přítomny i při nižších hladinách u pacientů s náhlým nárůstem hladiny draslíku. 


Kdy navštívit lékaře a jak probíhá diagnostika hyperkalémie?

Jak už bylo uvedeno, hyperkalémie se často objevuje bez specifických příznaků. To znamená, že pro lékaře je často obtížné ji diagnostikovat. Pokud u sebe tedy pozorujete některý z příznaků hyperkalémie, nejste si jisti, trápí vás potíže s ledvinami nebo máte jakékoliv jiné podezření, je vhodné vyhledat lékaře. Pokud máte podezření na zvýšenou hladinu draslíku, sdělte svou obavu lékaři, aby mohl provést potřebná vyšetření.

V případě akutní hyperkalémie lékař zpravidla posoudí funkci ledvin, srdce a močových cest, zkontroluje srdeční tep pomocí elektrokardiogramu (EKG) a provede krevní testy.

U lidí s chronickou hyperkalémií lékař pravidelně sleduje rutinní laboratorní ukazatele, jako jsou krevní testy nebo vzorky moči. Kromě toho kontroluje léky, aby vyloučil interakce, které by mohly ještě přispět k vysokým hladinám draslíku.

Následná léčba hyperkalémie může zahrnovat:

 • dietu s nízkým obsahem draslíku,
 • vysazení nebo změnu léků, které k hyperkalémii přispívají,
 • předepsání léků na snížení draslíku v těle (například diuretika, která pomohou rychleji draslík vyloučit z těla močí),
 • případně léčbu onemocnění ledvin, která může zahrnovat dialýzu, která vyfiltruje draslík z krve. 

Další léčba hyperkalémie závisí na individuálním případu jednotlivce a příčině hyperkalémie.


Na co je potřeba si dát při hyperkalémii pozor

Při hyperkalémii je důležité věnovat pozornost několika klíčovým aspektům. Především je třeba omezit konzumaci potravin s vysokým obsahem draslíku. Dále je důležité pečlivě sledovat a kontrolovat užívání léků, které mohou ovlivnit hladinu draslíku, zejména pokud jde o léky na vysoký krevní tlak a srdce. 

Osoby s onemocněním ledvin nebo jinými zdravotními problémy, které zvyšují riziko hyperkalémie, by měly pravidelně navštěvovat lékaře, který bude mít díky krevním testům stav draslíku pod kontrolou. V případě jakýchkoliv příznaků, jako je nepravidelný srdeční rytmus nebo svalová slabost, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.


Potraviny, které jsou bezpečné při hyperkalémii

Při stavu zvýšeného draslíku v těle je vhodné si dát pozor na stravu. Některé potraviny mají totiž podstatně vyšší obsah draslíku než jiné. 

Následující potraviny mají nízký obsah draslíku a jsou tak bezpečné ke konzumaci při hyperkalémii:

 • ovoce – jablka, bobule, třešně a grapefruity,
 • zelenina – zelené fazolky, hrášek, lilek, houby a kapusta,
 • vejce, drůbež, konzervovaný tuňák a hovězí maso,
 • dorty, sušenky a koláče, které neobsahují čokoládu ani ořechy nebo ovoce s vysokým obsahem draslíku.

Nápoje s nízkým obsahem draslíku:

 • voda,
 • čaj,
 • káva.


Potraviny, kterým je třeba se při hyperkalémii spíše vyhnout

Následující potraviny a nápoje mají vysoký obsah draslíku a je třeba se jim vyhnout nebo je jíst s mírou:

 • ovoce – banány, avokádo, pomeranče a rozinky,
 • zelenina – artyčoky, růžičková kapusta, brambory, rajčata a produkty na bázi rajčat, jako je šťáva, omáčka a pasta,
 • ořechy, semínka (primárně mandle, vlašské ořechy, pistácie, slunečnicová semínka, dýňová semínka) a arašídové máslo,
 • fazole, černé fazole, čočka a luštěniny,
 • některé bylinky a bylinné doplňky, včetně vojtěšky, koriandru, kopřivy a kurkumy,
 • mléko a jogurt,
 • čokoláda.


Jak dlouho trvá snížení draslíku do normy?

Doba potřebná k normalizaci hladiny draslíku v případě hyperkalémie se může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně závažnosti hyperkalémie, celkovém zdravotním stavu pacienta a způsobu léčby. 

Rychlost návratu hladiny draslíku do normálního rozmezí závisí na efektivitě léčby, která může zahrnovat diuretika, změny v medikaci, použití draslíkových vazačů, intravenózní terapii nebo dokonce i dialýzu v případě těžké hyperkalémie nebo selhání ledvin. Není tak možné určit přesnou dobu, za kterou se draslík vrátí u většiny lidí do normy.


Jak správně užívat draslík a předcházet riziku hyperkalémie

Pro osoby bez onemocnění ledvin je obecně doporučován denní příjem draslíku okolo 2600 až 3400 mg u dospělých osob, což je bezpečné množství. (Do tohoto množství se počítá příjem ze stravy spolu s příjmem draslíku formou doplňku stravy.) 

Avšak vysoké dávky draslíkových doplňků, zejména nad 4700 mg za den, mohou být riskantní a mohou zapříčinit hyperkalémii. Je důležité konzultovat užívání jakýchkoli doplňků s lékařem, obzvláště pokud máte zdravotní problémy týkající se ledvin či srdce nebo užíváte léky, které mohou ovlivnit hladinu draslíku. 


Závěr

Hyperkalémie (hodně draslíku v těle) a její příznaky jsou nespecifické a snadno zaměnitelné. Riziko tohoto stavu ovlivňuje mnoho faktorů jako jsou konkrétní nemoci, věk, celkový zdravotní stav i užívané léky. Ačkoliv je hyperkalémie mnohdy bezpříznaková, rozhodně by neměla být brána na lehkou váhu a pokud pozorujete některé z výše uvedených příznaků, je vhodné je zkonzultovat s lékařem a podrobovat se pravidelným krevním testům, které mohou vysoké hladiny draslíku včas odhalit.


Autor článku: Kateřina Brenkušová, certifikovaná poradkyně v oblasti rostlinné stravy

Zdroje:

 1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324913#takeaway
 2. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-Consumer/
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15184-hyperkalemia-high-blood-potassium
 4. https://www.healthline.com/health/high-potassium-hyperkalemia
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482465/
 6. https://www.kidney.org/sites/default/files/421-9150-2211_azhyperkalimia-infographic_eng_003.pdf